آدرس فروشگاه محصولات پستی

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه آدران، خیابان میهن، خیابان میهن 2، پلاک 10 غربی

آدرس کارخانه

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه آدران، خیابان میهن، خیابان میهن 4، پلاک24

کلیه محصولات این سایت بدون مالیات بر ارزش افزوده به فروش می رسد.

لیست قیمت کارتن های پستی (دارای چاپ)

کارتن پستی سایز 1 دارای چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1
سه لایه (استاندارد)

ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1690 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 1 دارای چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1
سه لایه (اقتصادی)
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1490 تومان

اطلاعات بیشتر

تولید کارتن پستی سایز 2 دارای چاپ2

کارتن پستی سایز 2
سه لایه (استاندارد)

ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 2930 تومان

اطلاعات بیشتر

تولید کارتن پستی سایز 2 دارای چاپ2

کارتن پستی سایز 2
سه لایه (اقتصادی)

ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 2620 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز سه دارای چاپ

کارتن پستی سایز 3
سه لایه

ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4650 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز چهار

کارتن پستی سایز 4
سه لایه

ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6250 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5
سه لایه

ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 8530 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5
پنج لایه

ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 12830 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6
سه لایه

ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 9880 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6
پنج لایه

ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 14870 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7
سه لایه

ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 11870 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7
پنج لایه

ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 17550 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 8 اسباب کشی

کارتن پستی سایز 8
پنج لایه

ابعاد 30×40×45 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 27720 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی 5لایه

کارتن پستی سایز 9
پنج لایه

ابعاد 35×45×55 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 37590 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی (بدون چاپ)

کارتن پستی سایز یک کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1 سه لایه
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1690 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز نیم

کارتن پستی سایز 1/5 سه لایه
ابعاد 9×10×19 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1990 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 2 تولیدی کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 2 سه لایه
ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 2930 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 3 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 3 سه لایه
ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4650 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 4 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 4 سه لایه
ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6250 تومان

اطلاعات بیشتر

کلیه محصولات این سایت بدون مالیات بر ارزش افزوده به فروش می رسد.

لیست قیمت کارتن های پستی کتابی

کارتن پستی کتابی 10×20×27

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×20×27 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4900 تومان

اطلاعات بیشتر

به این کارتن، اصطلاحا کارتن پستی سایز سه و نیم هم گفته می شود.

کارتن کتابی 10×20×32

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×21×32 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 5900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی کتابی

جعبه کیبوردی سایز نیم

جعبه کیبوردی نیم
سه لایه
ابعاد 11×8.5×12 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 1990 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی سایز کوچک

جعبه کیبوردی 1
سه لایه
ابعاد 8×20×20 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 5400 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی سه لایه کارتن بیستون

جعبه کیبوردی 2
سه لایه
ابعاد 7×23×28 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 6700 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی

جعبه کیبوردی 3
سه لایه

ابعاد 7×23×32 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 6800 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی 4
سه لایه
ابعاد 8×30×30 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 8200 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی سایز بزرگ

جعبه کیبوردی 5
سه لایه

ابعاد 9.5×25×34 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 9100 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت جعبه های کیبوردی و جعبه کفش

کارتن کفش زنانه 2

جعبه کفش زنانه سه لایه
بدون چاپ

ابعاد 9×18×27 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 4300 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی حبابدار

پاکت پستی حبابدار ملخی 120

پاکت پستی حبابدار ملخی 120
ابعاد 120×235 میلی متر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز CD

پاکت پستی حبابدار CD
ابعاد 160×165 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1950 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز A5

پاکت پستی حبابدار A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2550 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3600 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز B4

پاکت پستی حبابدار B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار A3

پاکت پستی حبابدار A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 5400 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی متالایز

پاکت پستی متالایز ملخی 120
ابعاد 120×235 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1490 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A5 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2110 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A4 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3100 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز B4 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3580 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A3 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 5220 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی فلایر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-A4

پاکت پستی فلایر A4
ابعاد 24×34 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2750 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-B4

پاکت پستی فلایر B4
ابعاد 31×34 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3650 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی فلایر A3
ابعاد 35×45 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 4100 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن ارزان

چسب شیشه ای پهن 90 یارد
پک 6 عددی
بسته بندی در کارتن 72 عدد

قیمت 24900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت ضربه گیر حبابدار

ضربه گیر حبابدار

ضربه گیر حبابدار درجه یک
سه لایه عرض 50 سانت
طول 50 متر

قیمت 285000 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت آبچسب خط دار ایرانچسب

آبچسب خط دار ایرانچسب کرافت

آبچسب خط دار ایرانچسب
جنس کرافت
عرض 6 سانت طول 220 متر

قیمت 415000 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کیسه های گونی پلاستیکی

گونی پلاستیکی 70×50

گونی پلاستیکی
سایز 50×70 سانتیمتر

قیمت 3670 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی
سایز 60×80 سانتیمتر

قیمت 4200 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 100×70

گونی پلاستیکی
سایز 70×100 سانتیمتر

قیمت 6650 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 110×80

گونی پلاستیکی
سایز 80×110 سانتیمتر

قیمت 8800 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 120×110

گونی پلاستیکی
سایز 110×120 سانتیمتر

قیمت 13500 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 180×110

گونی پلاستیکی
سایز 110×180 سانتیمتر

قیمت 19650 تومان

اطلاعات بیشتر

کلیه محصولات این سایت بدون مالیات بر ارزش افزوده به فروش می رسد.