آدرس فروشگاه محصولات پستی

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه آدران، خیابان میهن، خیابان میهن 2، پلاک 10 غربی

آدرس کارخانه

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه آدران، خیابان میهن، خیابان میهن 4، پلاک24

کلیه محصولات این سایت بدون مالیات بر ارزش افزوده به فروش می رسد.

لیست قیمت کارتن های پستی (دارای چاپ)

کارتن پستی سایز 1 دارای چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1
سه لایه (استاندارد)

ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1890 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 1 دارای چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1
سه لایه (اقتصادی)
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1690 تومان

اطلاعات بیشتر

تولید کارتن پستی سایز 2 دارای چاپ2

کارتن پستی سایز 2
سه لایه (استاندارد)

ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3200 تومان

اطلاعات بیشتر

تولید کارتن پستی سایز 2 دارای چاپ2

کارتن پستی سایز 2
سه لایه (اقتصادی)

ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 2860 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز سه دارای چاپ

کارتن پستی سایز 3
سه لایه

ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 5050 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز چهار

کارتن پستی سایز 4
سه لایه

ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6790 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5
سه لایه

ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 9250 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5
پنج لایه

ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 14000 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6
سه لایه

ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 10700 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6
پنج لایه

ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 16200 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7
سه لایه

ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 12850 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7
پنج لایه

ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 19100 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 8 اسباب کشی

کارتن پستی سایز 8
پنج لایه

ابعاد 30×40×45 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 29800 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی 5لایه

کارتن پستی سایز 9
پنج لایه

ابعاد 35×45×55 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 39900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی (بدون چاپ)

کارتن پستی سایز یک کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1 سه لایه
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1890 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز نیم

کارتن پستی سایز 1/5 سه لایه
ابعاد 9×10×19 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 2280 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 2 تولیدی کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 2 سه لایه
ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3200 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 3 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 3 سه لایه
ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 5050 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 4 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 4 سه لایه
ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6790 تومان

اطلاعات بیشتر

کلیه محصولات این سایت بدون مالیات بر ارزش افزوده به فروش می رسد.

لیست قیمت کارتن های پستی کتابی

کارتن پستی کتابی 10×20×27

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×20×27 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 5450 تومان

اطلاعات بیشتر

به این کارتن، اصطلاحا کارتن پستی سایز سه و نیم هم گفته می شود.

کارتن کتابی 10×20×32

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×21×32 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6550 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی کتابی

جعبه کیبوردی سایز نیم

جعبه کیبوردی نیم
سه لایه
ابعاد 11×8.5×12 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 2230 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی سایز کوچک

جعبه کیبوردی 1
سه لایه
ابعاد 8×20×20 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 5900 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی سه لایه کارتن بیستون

جعبه کیبوردی 2
سه لایه
ابعاد 7×23×28 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 7450 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی

جعبه کیبوردی 3
سه لایه

ابعاد 7×23×32 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 7550 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی 4
سه لایه
ابعاد 8×30×30 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 8900 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی سایز بزرگ

جعبه کیبوردی 5
سه لایه

ابعاد 9.5×25×34 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 9850 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی حبابدار

پاکت پستی حبابدار ملخی 120

پاکت پستی حبابدار ملخی 120
ابعاد 120×235 میلی متر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2150 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز CD

پاکت پستی حبابدار CD
ابعاد 160×165 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2180 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز A5

پاکت پستی حبابدار A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2850 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 4050 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز B4

پاکت پستی حبابدار B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 4350 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار A3

پاکت پستی حبابدار A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 6050 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی متالایز

پاکت پستی متالایز ملخی 120
ابعاد 120×235 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1680 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A5 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2230 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A4 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3250 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز B4 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A3 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 5550 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی فلایر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-A4

پاکت پستی فلایر A4
ابعاد 24×34 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3200 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-B4

پاکت پستی فلایر B4
ابعاد 31×34 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 4200 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی فلایر A3
ابعاد 35×45 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 4800 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن ارزان

چسب شیشه ای پهن 90 یارد
پک 6 عددی
بسته بندی در کارتن 72 عدد

قیمت 27900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت ضربه گیر حبابدار

ضربه گیر حبابدار

ضربه گیر حبابدار درجه یک
سه لایه عرض 50 سانت
طول 50 متر

قیمت 295000 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت آبچسب خط دار ایرانچسب

آبچسب خط دار ایرانچسب کرافت

آبچسب خط دار ایرانچسب
جنس کرافت
عرض 6 سانت طول 220 متر

قیمت 415000 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کیسه های گونی پلاستیکی

گونی پلاستیکی 70×50

گونی پلاستیکی
سایز 50×70 سانتیمتر

قیمت 4100 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی
سایز 60×80 سانتیمتر

قیمت 4700 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 100×70

گونی پلاستیکی
سایز 70×100 سانتیمتر

قیمت 7450 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 110×80

گونی پلاستیکی
سایز 80×110 سانتیمتر

قیمت 9850 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 120×110

گونی پلاستیکی
سایز 110×120 سانتیمتر

قیمت 15100 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 180×110

گونی پلاستیکی
سایز 110×180 سانتیمتر

قیمت 22000 تومان

اطلاعات بیشتر

کلیه محصولات این سایت بدون مالیات بر ارزش افزوده به فروش می رسد.