لیست قیمت کارتن های پستی

نوع محصولفی(تومان)ابعاد
کارتن پستی سایز 1 سه لایه1،560 10×10×15
کارتن پستی سایز 2 سه لایه2،470 10×15×20
کارتن پستی سایز 3 سه لایه3،790 15×20×20
کارتن پستی سایز 4 سه لایه5،450 20×20×30
کارتن پستی سایز 5 سه لایه7،400 20×25×35
کارتن پستی سایز 5 پنج لایه11،200 20×25×35
کارتن پستی سایز 6 سه لایه8،650 20×25×45
کارتن پستی سایز 6 پنج لایه12،880 20×25×45
کارتن پستی سایز 7 سه لایه10،500 25×30×40
کارتن پستی سایز 7 پنج لایه15،950 25×30×40
کارتن پستی سایز 8 پنج لایه24،850 30×40×45
کارتن پستی سایز 9 پنج لایه32،850 35×45×55

قیمت ها به روز می باشند .

تلفن مستقیم سفارش کارتن و پاکت پستی

56454143 021

0930-6666-709


لیست قیمت کارتن های بدون چاپ

نوع کارتنفی(تومان)ابعاد
سایز1 سه لایه بدون چاپ1،560 10×10×15
سایز2 سه لایه بدون چاپ2،470 10×15×20
سایز3 سه لایه بدون چاپ3،790 15×20×20
سایز4 سه لایه بدون چاپ5،450 20×20×30

قیمت ها به روز می باشند .

تلفن مستقیم سفارش کارتن و پاکت پستی

56454143 021

0930-6666-709

لیست قیمت کارتن کتابی

نوع محصولفی(تومان)ابعاد
کارتن کتابی سه لایه3،85010×20×27

قیمت ها به روز می باشند .

قیمت کارتن کتابی
قیمت کارتن کتابی با ابعاد 27x20x10 – تولید شده توسط شرکت کارتن بیستون

تلفن مستقیم سفارش کارتن و پاکت پستی

56454143 021

0930-6666-709

لیست قیمت پاکت های پستی

نوع پاکتاندازهفی(تومان)
پاکت متالایز A3305×4603،650
پاکت متالایز B4 270×3252،650
پاکت متالایز A4 240×3252،200
پاکت متالایز A5 175×2501،550
پاکت متالایز ملخی 120 120×235970
پاکت حبابدار A3 305×4603،700
پاکت حبابدار B4 270×3252،800
پاکت حبابدار A4 240×3252،350
پاکت حبابدار A5 175×2501،550
پاکت حبابدار ملخی 120 120×2351،200
پاکت حبابدار CD 160×1651،470

قیمت ها به روز می باشند .

لیست قیمت چسب شیشه ای پهن 5 سانتی

نوع محصولطولفی(تومان)
چسب شیشه ای 5 سانتی90 یارد19،800

قیمت ها به روز می باشند .

قیمت چسب شیشه ای

تلفن مستقیم سفارش کارتن و پاکت پستی

56454143 021

0930-6666-709

لیست قیمت جعبه های کیبوردی و جعبه کفش

نوع جعبهابعادفی(تومان)
جعبه کیبوردی7×23×436،400
قیمت جعبه کیبوردی با ابعاد 43x23x7
جعبه کیبوردی با ابعاد 43x23x7 – تولید شده توسط شرکت کارتن بیستون

قیمت ها به روز می باشند .

تلفن مستقیم سفارش کارتن و پاکت پستی

56454143 021

0930-6666-709