آدرس فروشگاه محصولات پستی

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه آدران، خیابان میهن، خیابان میهن 2، پلاک 10 غربی

آدرس کارخانه

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه آدران، خیابان میهن، خیابان میهن 4، پلاک24

لیست قیمت کارتن های پستی دارای چاپ

کارتن پستی سایز 1 دارای چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1 سه لایه
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1690 تومان

اطلاعات بیشتر

تولید کارتن پستی سایز 2 دارای چاپ2

کارتن پستی سایز 2 سه لایه
ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 2900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز سه دارای چاپ

کارتن پستی سایز 3 سه لایه
ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4500 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز چهار

کارتن پستی سایز 4 سه لایه
ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6100 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5 سه لایه
ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 8900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5 پنج لایه
ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 13400 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6 سه لایه
ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 10400 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6 پنج لایه
ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 15600 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7 سه لایه
ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 12200 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7 پنج لایه
ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 18900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 8 اسباب کشی

کارتن پستی سایز 8 پنج لایه
ابعاد 30×40×45 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 28900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی 5لایه

کارتن پستی سایز 9 پنج لایه
ابعاد 35×45×55 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 38500 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی بدون چاپ

کارتن پستی سایز یک کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1 سه لایه
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1690 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز نیم

کارتن پستی سایز 1/5 سه لایه
ابعاد 9×10×19 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1920 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 2 تولیدی کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 2 سه لایه
ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 2900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 3 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 3 سه لایه
ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4500 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 4 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 4 سه لایه
ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6100 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی کتابی

کارتن پستی کتابی 10×20×27

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×20×27 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4900 تومان

اطلاعات بیشتر

به این کارتن، اصطلاحا کارتن پستی سایز یک و نیم هم گفته می شود.

کارتن کتابی 10×20×32

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×21×32 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 5900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت جعبه های کیبوردی و جعبه کفش

کارتن کفش زنانه 2

جعبه کفش زنانه سه لایه
بدون چاپ

ابعاد 9×18×27 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 4300 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی حبابدار

پاکت پستی حبابدار ملخی 120

پاکت پستی حبابدار ملخی 120
ابعاد 120×235 میلی متر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز CD

پاکت پستی حبابدار CD
ابعاد 160×165 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1950 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز A5

پاکت پستی حبابدار A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2600 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3600 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز B4

پاکت پستی حبابدار B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار A3

پاکت پستی حبابدار A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 5200 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی متالایز

پاکت پستی متالایز ملخی 120
ابعاد 120×235 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1650 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A5 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2250 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A4 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3400 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز B4 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A3 کارتن بیستون

پاکت پستی متالایز A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 5450 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی فلایر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-A4

پاکت پستی فلایر A4
ابعاد 24×34 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-B4

پاکت پستی فلایر B4
ابعاد 31×34 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 3400 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی فلایر A3
ابعاد 35×45 سانتیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 4100 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن ارزان

چسب شیشه ای پهن 90 یارد
پک 6 عددی
بسته بندی در کارتن 72 عدد

قیمت 24900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کیسه های گونی پلاستیکی

گونی پلاستیکی 70×50

گونی پلاستیکی
سایز 50×70 سانتیمتر

قیمت 3100 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی
سایز 60×80 سانتیمتر

قیمت 4100 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 100×70

گونی پلاستیکی
سایز 70×100 سانتیمتر

قیمت 5700 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 110×80

گونی پلاستیکی
سایز 80×110 سانتیمتر

قیمت 7200 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 120×110

گونی پلاستیکی
سایز 110×120 سانتیمتر

قیمت 12500 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی 180×110

گونی پلاستیکی
سایز 110×180 سانتیمتر

قیمت 18200 تومان

اطلاعات بیشتر