آنچه باید در مورد چک الکترونیکی بدانید

آنچه باید در مورد چک الکترونیکی بدانید

  چک الکترونیکی (eCheck)، نسخه دیجیتالی چک کاغذی سنتی است، با این چک، پول به‌صورت الکترونیکی از حساب چک پرداخت‌کننده برداشت و به‌حساب چک گیرنده واریز می‌شود. چک الکترونیکی بخشی