لیست قیمت کارتن های پستی دارای چاپ

کارتن پستی سایز 1 دارای چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1 سه لایه
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1790 تومان

اطلاعات بیشتر

تولید کارتن پستی سایز 2 دارای چاپ2

کارتن پستی سایز 2 سه لایه
ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3100 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز سه دارای چاپ

کارتن پستی سایز 3 سه لایه
ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4800 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز چهار

کارتن پستی سایز 4 سه لایه
ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6300 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5 سه لایه
ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 8900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز پنج کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 5 پنج لایه
ابعاد 20×25×35 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 13900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6 سه لایه
ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 10900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 6 عمده

کارتن پستی سایز 6 پنج لایه
ابعاد 20×25×45 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 15300 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7 سه لایه
ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 15 عددی

قیمت 12200 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز هفت عمده

کارتن پستی سایز 7 پنج لایه
ابعاد 25×30×40 سانتیمتر
بسته بندی 10 عددی

قیمت 17900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 8 اسباب کشی

کارتن پستی سایز 8 پنج لایه
ابعاد 30×40×45 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 27500 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی 5لایه

کارتن پستی سایز 9 پنج لایه
ابعاد 35×45×55 سانتیمتر
بسته بندی 5 عددی

قیمت 36900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی بدون چاپ

کارتن پستی سایز یک کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 1 سه لایه
ابعاد 10×10×15 سانتیمتر
بسته بندی 30 عددی

قیمت 1790 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 2 تولیدی کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 2 سه لایه
ابعاد 10×15×20 سانتیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3100 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 3 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 3 سه لایه
ابعاد 15×20×20 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4800 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن پستی سایز 4 بدون چاپ کارتن بیستون

کارتن پستی سایز 4 سه لایه
ابعاد 20×20×30 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 6300 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کارتن های پستی کتابی

کارتن پستی کتابی 10×20×27

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×20×27 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 4900 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن کتابی 10×20×32

کارتن کتابی سه لایه
ابعاد 10×21×32 سانتیمتر
بسته بندی 20 عددی

قیمت 5700 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت جعبه های کیبوردی و جعبه کفش

جعبه کیبوردی سه لایه کارتن بیستون

جعبه کیبوردی سه لایه بدون چاپ
ابعاد 7×23×28 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 8500 تومان

اطلاعات بیشتر

جعبه کیبوردی کارتن بیستون

جعبه کیبوردی سه لایه بدون چاپ
ابعاد 7×23×32 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 8500 تومان

اطلاعات بیشتر

کارتن کفش زنانه 2

جعبه کفش زنانه سه لایه بدون چاپ
ابعاد 9×18×27 سانتیمتر
بسته بندی ندارد

قیمت 4100 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی حبابدار

پاکت پستی حبابدار سایز ملخی 120

پاکت پستی حبابدار ملخی 120
ابعاد 120×235 میلی متر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1590 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز A5

پاکت پستی حبابدار CD
ابعاد 160×165 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 1950 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز A4

پاکت پستی حبابدار A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 50 عددی

قیمت 2350 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی A4

پاکت پستی حبابدار A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3600 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز B4

پاکت پستی حبابدار B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی حبابدار سایز A3

پاکت پستی حبابدار A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 25 عددی

قیمت 5200 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی متالایز

پاکت پستی متالایز ملخی 120

پاکت پستی متالایز ملخی 120
ابعاد 120×235 میلیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 1250 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A5
ابعاد 175×250 میلیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 1820 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز سایز A4

پاکت پستی متالایز A4
ابعاد 240×325 میلیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 2850 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز سایز B4

پاکت پستی متالایز B4
ابعاد 270×325 میلیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 3400 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی متالایز A3
ابعاد 305×460 میلیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 4750 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت پاکت های پستی فلایر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-A4

پاکت پستی فلایر A4
ابعاد 24×34 سانتیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 3500 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت-پستی-فلایر-سایز-B4

پاکت پستی فلایر B4
ابعاد 31×34 سانتیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

پاکت پستی فلایر A3
ابعاد 35×45 سانتیمتر
بسته بندی 100 عددی

قیمت 4900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت چسب شیشه ای پهن

چسب شیشه ای پهن ارزان

چسب شیشه ای پهن 90 یارد
پک 6 عددی
بسته بندی در کارتن 72 عدد

قیمت 23900 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت کیسه های گونی پلاستیکی

گونی پلاستیکی 50-70

گونی پلاستیکی
سایز 50×70 سانتیمتر

قیمت 3000 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی سایز 60-80

گونی پلاستیکی
سایز 60×80 سانتیمتر

قیمت 3900 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی سایز 70-100

گونی پلاستیکی
سایز 70×100 سانتیمتر

قیمت 4950 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی سایز 80-110

گونی پلاستیکی
سایز 80×110 سانتیمتر

قیمت 6550 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی عمده

گونی پلاستیکی
سایز 110×120 سانتیمتر

قیمت 10800 تومان

اطلاعات بیشتر

گونی پلاستیکی عمده

گونی پلاستیکی
سایز 110×180 سانتیمتر

قیمت 16400 تومان

اطلاعات بیشتر

لیست قیمت ضربه گیر حبابدار

ضربه گیر حبابدار کارتن بیستون

حبابدار ضربه گیر سه لایه درجه یک
طول 50 متر
عرض 50 سانتیمتر

قیمت 260000 تومان

اطلاعات بیشتر